MENU
Hiện tại có diện tích trống 2 phòng tầng trệt và diện tích lầu 4 phía trước: 90 m2

MẶT BẰNG CÒN TRÓNG

Duong Anh Building có diện tích trống cho thuê 70 m2 lầu 2 phía sau 

top