MENU
Hiện tại có diện tích trống 2 phòng tầng trệt và diện tích lầu 4 phía trước: 90 m2

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC ĐẶT VĂN PHÒNG

top